Podpis elektroniczny • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
 • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
 • wystawiania e-faktur
 • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • sporządzania dokumentacji medycznej
 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)
 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
Zestaw bez czytnika

W zestawie: karta
kryptograficzna,
oprogramowanie,
certyfikat kwalifikowany
Cena netto:
219 zł / 1 rok
269 zł / 2 lata
369 zł / 3 lata
529 zł / 4 lata
729 zł / 5 lata

Zestaw standardowy
W zestawie: standardowy
czytnik kart, karta
kryptograficzna,
oprogramowanie,
certyfikat kwalifikowany
Cena netto:
259 zł / 1 rok
309 zł / 2 lata
409 zł / 3 lata
569  zł / 4 lata
769 zł / 5 lat


Zestaw token
W zestawie: czytnik kart
w wersji Token, karta
kryptograficzna,
oprogramowanie,
certyfikat kwalifikowany
Cena netto:
259 zł / 1 rok
309 zł / 2 lata
409 zł / 3 lata
569  zł / 4 lata
769 zł / 5 lat


Odnowienie certyfikatu
W zestawie:
oprogramowanie,
certyfikat kwalifikowany
Cena netto:
219 zł / 1 rok
269 zł / 2 lata
369 zł / 3 lata
529 zł / 4 lata
729 zł / 5 latZestaw rSign – podpis w chmurze

W zestawie: aplikacja na
telefon,
oprogramowanie,
certyfikat kwalifikowany
Cena netto:
219 zł / 1 rok
269 zł / 2 lata
369 zł / 3 lata
529 zł / 4 lata
729 zł / 5 lata

Usługi dodatkowe

W przypadku
problemów z instalacją
podpisu – prosimy o kontakt.
Usługa instalacji
podpisu elektronicznego
na komputerze
Cena netto:
100 zł

Zapraszamy do naszego Punktu Rejestracji znajdującego się na ulicy Pstrowskiego 29 w Olszynie lub prosimy skontaktować się telefonicznie: 89 300 03 03.

Certyfikat uniwersalny – tylko dane osobowe Subskrybenta
 • Ważny dowód osobisty, karta pobytu (wydane przez kraj UE) lub paszport
 • Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – jeżeli certyfikat ma zawierać NIP – w przypadku certyfikatu na numer PESEL dodatkowy dokument nie jest wymagany
Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dane firmy/instytucji

Oprócz dokumentów dla certyfikatu uniwersalnego, wymagane są dokumenty dotyczące firmy:

 • Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji, itp. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
 • Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji, tj. czy Subskrybent występuje “we własnym imieniu”, “jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, “w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej” czy “jako organ władzy publicznej”