89 300 03 03 podpis@mcnet.com.pl

Certyfikaty niekwalifikowane dla Aptek

Oferujemy certyfikaty niekwalifikowane dla aptek, do podpisywania wniosków w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

System ZSMOPL będzie uruchomiony na przełomie listopada i grudnia 2017. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi. Patrz: informacje na stronach CSIOZ.

Jedną z funkcjonalności systemu jest przesyłanie komunikatów podpisanych za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego zgodnego z wymogami CSIOZ. CSIOZ wymaga, aby certyfikat (niekwalifikowany) został wystawiony przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji.
CenCert otrzymał potwierdzenie zgodności wystawianych certyfikatów z wymaganiami systemu ZSMOPL.

Certyfikat do systemu ZSMOPL można zamówić w następujący sposób:

  • pobrać FORMULARZ i wypełnić na komputerze, wydrukować i podpisać,
  • przysłać skan formularza na adres apteka@cencert.pl lub faksem pod numer 22 720 7955,
  • odebrać mail z kluczem i certyfikatem oraz SMS z hasłem do klucza,
  • odebrać i opłacić fakturę.

W odpowiedzi na zamówienie, wyślemy mail z załączonym certyfikatem i kluczem (w formatach „PEM” oraz „PFX”). Hasło zabezpieczające wyślemy SMS’em na podany numer telefonu. Nie musi to być oficjalny telefon apteki – będzie przez nas użyty jednorazowo, tylko do wysłania SMS’a z hasłem.

W przypadku zamówienia większej liczby certyfikatów możliwe jest ustalenie innego sposobu przekazania danych i odebrania certyfikatów (zbiorczo w jednym pliku) – prosimy o kontakt mailowy biuro@cencert.pl lub telefoniczny pod nr 22 720 7955.

Zadzwoń teraz