89 300 03 03 podpis@mcnet.com.pl

Podpis elektroniczny

Idea podpisu elektronicznego pojawiła się w polskim prawie ładnych kilka lat temu. Oprócz regulacji prawnych w tamtym czasie trudno było doszukać się szczegółowych uregulowań i udogodnień oraz możliwości praktycznego wykorzystania dla osób zdecydowanych na zakup tego rodzaju certyfikatu pozwalającego na przesyłanie dokumentów elektronicznych podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Stopniowo możliwości użytkowania podpisu zwiększały się, obecnie możliwość wykorzystania podpisu kwalifikowanego jest zdecydowanie większa, a unowocześnienia jakie cały czas wprowadzane są między innymi w administracji dają nadzieję na dalszą poprawę.

Do czego służy kwalifikowany podpis elektroniczny?

 • kontakty drogą elektroniczną z ZUS-em (w programie Płatnik),
 • kontakty drogą elektroniczną z Urzędem Skarbowym (składanie deklaracji podatkowych),
 • składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej),
 • składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRS-u,
 • podpisywanie raportów do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej),
 • korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
 • podpisywanie faktur elektronicznych,
 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
 • korespondencja z urzędami administracji publicznej,
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych.

Podpis elektroniczny wywołuje analogiczne skutki prawne do podpisu składnego odręcznie. Za jego pomocą podpisywać można nie tylko dokumenty udostępniane przez urzędy i instytucje państwowe, ale i składać wszelkie podania administracyjne. Szczególnym udogodnieniem certyfikowany podpis jest dla przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą uwierzytelniać wystawione faktury lub inne dokumenty przesyłane do kontrahentów. Z drugiej strony podpis pozwala na poruszanie się po bankowości elektronicznej i uwierzytelnianie transakcji bankowych składanych w ten sposób. Zasadniczo to przedsiębiorca czerpie największe korzyści z posiadania podpisu i ma udostępnionych najwięcej możliwości korzystania z niego, z drugiej jednak strony coraz więcej spraw urzędowych można w ten sposób załatwić, więc i zwykły obywatel może w ten sposób ułatwić sobie wiele spraw, zwłaszcza że w przyszłości planowane jest umożliwienie oddawania głosu w wyborach właśnie za pomocą podpisu elektronicznego.

Zadzwoń teraz