89 300 03 03 podpis@mcnet.com.pl

Zakup certyfikatu

Kwalifikowany certyfikat można nabyć jedynie po spotkaniu z naszym Inspektorem ds. rejestracji, w celu potwierdzenia tożsamości – w naszym Punkcie rejestracji lub zamawiając (za dodatkową opłatą) wizytę Inspektora w Waszym domu lub biurze.

Proces zakupu certyfikatu przebiega następująco:

1. Rejestracja na stronie WWW, ewentualnie płatność 

Przed spotkaniem z Inspektorem, ds. rejestracji mogą Państwo zarejestrować się na WWW. Dzięki temu możecie Państwo zapłacić za certyfikat kartą/przelewem błyskawicznym lub przelewem tradycyjnym (na podstawie faktury pro forma).
Dodatkową korzyścią jest to, że Inspektor ds. rejestracji będzie miał już w systemie Państwa prawidłowe dane przy wystawianiu certyfikatu, co ogranicza możliwości pomyłek.

W przypadku przedpłaty, do Punktu rejestracji należy się udać dopiero po otrzymaniu maila informującego o zaksięgowaniu wpłaty. Mail oznacza, że Państwa płatność została odnotowana w systemie. Punkty rejestracji nie są uprawnione do akceptowania innych form potwierdzania przedpłaty niż informacja w systemie.

Po rejestracji przez WWW otrzymacie Państwo mailem wykaz dokumentów, które trzeba posiadać na spotkaniu z Inspektorem ds. rejestracji oraz fakturę. Podstawowym dokumentem jest zawsze dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport bądź karta pobytu), konieczność posiadania innych dokumentów może wynikać z wybranych parametrów certyfikatu.

Do wydania certyfikatu do podpisu kwalifikowanego niezbędne są następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, karta pobytu) wydany przez Polskę lub inny kraj Unii Europejskiej albo ważny paszport (wydany w dowolnym kraju).
    • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer PESEL, dokument musi zawierać numer PESEL lub należy dostarczyć dowód nadania numeru PESEL
    • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer dokumentu tożsamości (zamiast numeru PESEL), na spotkaniu z naszym Inspektorem ds. rejestracji trzeba okazać ten konkretny, ważny dokument tożsamości
  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer NIP (zamiast numeru PESEL): oryginał nadania numeru NIP dla osoby fizycznej, dla której wystawiany jest certyfikat (oryginał dokumentu do wglądu, kopia do akt)
  • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane jakieś dane w polu „Pozycja zawodowa”: dokument potwierdzający określone uprawnienia (w zależności od rodzaju wprowadzonych danych – np. prawo wykonywania danego zawodu regulowanego, upoważnienie do wystawiania legitymacji studenckich, upoważnienie firmy do wpisania danego stanowiska, dyplom nadania tytułu naukowego itd.)
  • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane dane organizacji: Upoważnienie do otrzymania certyfikatu z danymi organizacji, podpisane przez osobę uprawnioną. Upoważnienie nie jest wymagane, jeśli uprawnienie danej osoby wynika z rejestru KRS/CEiDG albo ustawy (w przypadku organów administracji).
  • W przypadku skorzystania ze zniżki za odnowienie certyfikatu i NIE jest to certyfikat Cencert: dokumenty potwierdzające prawo do zakupu certyfikatu w cenie odnowienia (np. umowa z wystawcą poprzedniego certyfikatu kwalifikowanego, protokół odbioru zawierający daty i dane osobowe itd.)

W przypadku rezygnacji z zakupu certyfikatu po dokonaniu przedpłaty (ale bez wykonania kroku 2. „Spotkanie z Inspektorem ds. rejestracji”), prosimy o przysłanie pisma z decyzją o rezygnacji z wykonania usługi, na adres biuro@cencert.pl. Wpłacone środki zostaną przez nas zwrócone w terminie 14 dni od otrzymania podpisanej faktury korygującej.

2. Spotkanie z Inspektorem ds. rejestracji. 

Niezależnie od tego, czy zarejestrowali się Państwo przez WWW, czy też nie, przed wydaniem kwalifikowanego certyfikatu trzeba się spotkać z naszym Inspektorem ds. rejestracji. W tym celu możecie się Państwo udać do jednego (dowolnie wybranego) z Punktów rejestracji, w godzinach jego pracy (w przypadku mobilnych punktów rejestracji należy wcześniej upewnić się telefonicznie, czy inspektor będzie na miejscu) lub zamówić wizytę mobilnego Inspektora ds. rejestracji.
Trzeba pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów (dokumenty potrzebne do wydania certyfikatu).

Podstawową formą płatności za zestaw certyfikacyjny, jeśli nie wykonano przedpłaty, jest zapłata gotówką w Punkcie rejestracji. Niektóre Punkty rejestracji akceptują również zapłatę kartą płatniczą.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie, że za wyjątkiem szczególnych przypadków (np. zbiorcze umowy na wydawanie certyfikatów), nie wydajemy certyfikatów na faktury płatne przelewem po realizacji usługi.

W przypadku przedpłaty, uprzejmie prosimy o uwzględnienie, że potwierdzenie przedpłaty musi być zarejestrowane w naszym systemie informatycznym przed spotkaniem z Inspektorem ds. rejestracji (w przypadku przelewów kartą i przelewem błyskawicznym – dzieje się to praktycznie od razu; w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym – po wpłynięciu środków na nasze konto).

Spotkanie z Inspektorem ds. rejestracji trwa typowo ok. 15 minut. W trakcie spotkania, podpiszecie Państwo Wniosek o wystawienie certyfikatu oraz otrzymacie kartę elektroniczną z Waszym kwalifikowanym podpisem.

Otrzymana karta jest nieaktywna (nie można użyć zapisanych na niej kluczy do złożenia podpisu elektronicznego). Dzięki temu macie Państwo pewność bezpieczeństwa Waszego podpisu.
Po zaakceptowaniu Waszego wniosku w systemie informatycznym (od razu po wydaniu karty albo najpóźniej następnego dnia roboczego), otrzymacie Państwo maila z kodem aktywacyjnym karty (plik „kod_aktywacyjny.cac”).

3. Aktywacja karty

Przed aktywacją karty należy zainstalować pakiet PEM-HEART Signature.
Po otrzymaniu mailem kodu aktywacyjnego (w pliku „kod_aktywacyjny.cac”) należy go zapisać na dysk. W systemie Windows trzeba kliknąć na pliku dwa razy. Spowoduje to uruchomienie programu PEM-HEART Aktywacja kart.
Trzeba wpisać Wasz nowy (wymyślony) PIN i PUK do karty, a następnie aktywować kartę. Od tej pory karta jest gotowa do użytku i możecie Państwo składać podpisy elektroniczne.
Po aktywacji karty – jesteście Państwo jedynym posiadaczem kodów PIN/PUK. Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN, zostanie on zablokowany. PIN można odblokować kodem PUK. Jednak 10-krotne wprowadzenie błędnego kodu PUK powoduje zablokowanie tego kodu. Karta z zablokowanym kodami PIN i PUK nie nadaje się już do użytku.
W innych systemach informatycznych, na które jest dostępny pakiet PEM-HEART Signature, należy ręcznie uruchomić program PEM-HEART Aktywacja kart, a następnie wskazać mu otrzymany mailem plik kod_aktywacyjny.cac. Dalsza obsługa jak w systemie Windows.

Zadzwoń teraz